Startsida

Om sällskapet Länkarna

Länksällskap

Kontakta oss

Aktiviteter

Åter Anhöriga

Alkoholism - en familjesjukdom

Medberoende

Sätta gränser

Möjliggörare

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Medberoende

OBS! Medberoende är ingen diagnos!  

Medberoende är alla de tankar, känslor och handlingar en person, som lever nära en alkoholist eller drogpersoner brottas med.  

Medberoende kan ses som en överlevnadsstrategi i en svår livssituation.  

Vad innebär att vara "medberoende"
- beroende handlar i grunden om min egen självkänsla.
- beroende handlar om oförmågan att känna sig som en hel människa, att kunna
- fungera utan förvissning om att man aktivt vårdar eller aktivt
- blir vårdad av någon annan.
- en beroende person letar förtvivlat efter att bli älskad!
 

Som beroende
- försöker jag styra alkoholisten
- skyddar, försvar och ljuger jag.
- stärker min självkänsla på alkoholisten bekostnad:
- löser problem, tar över ansvar, lindrar smärta.
- åsidosätter mina egna behov och intressen och kontakter med andra.
- visar jag inte mina "äkta känslor". Mina tankar och känslor styrs av
- alkoholistens känslor, jag " känner på mig" hur alkoholisten känner sig.
- fungerar jag som MÖJLIGGÖRARE för alkoholisten.
 

 

En make/maka eller barn till en aktiv missbrukare är medberoende i missbruket.
Från början var detta ett samlings namn på de beteenden och symptom som
make/makar uppvisade som en följd att en längre tid ha levt nära en alkoholist.
Ett medberoende är att förneka, dölja, manipulera, vilseleda att någon är beroende – alltså samma ”symptom” som kännetecknar den beroende dvs den person som man annars skyddar.

Idag har dock detta begrepp kommit att få en långt vidare definition än den ursprungliga. Inom Tolvstegsrörelsen har den kommit att ses som en "Sjukdom" som den anhörige drabbas av. Alkoholisten är "Sjuk" i alkoholism - den anhörige eller vännen är "Sjuk" i Medberoende. Bägge "Sjukdomarna" definieras som obotliga och dödliga, men förloppet kan hejdas genom regelbundet deltagande i tolvstegsgrupp. För den alkoholisten betyder detta AA för den anhörige Al-Anon, Alateen, ACOA eller CODA (anonyma medberoende).

Empati är inte ett symptom på medberoende

Tyvärr har man kommit att sammanblanda det överdrivna omhändertagande och kontrollbehov som är ett symptom hos vissa anhöriga med den fina mänskliga egenskap som vi kallar empati. Kanske är det helt enkelt så att den som har levt nära en alkoholist (eller annan liknande situation) vet hur det känns och därför kan känna igen sig i andras smärta. Att ha denna förmåga är inte en sjukdom. Det är en naturlig mänsklig reaktion som antagligen fler hade behövt sig en dos av.

Medberoende har idag kommit att definieras så att ett symptom är att man vill ta hand om människor. Här gäller det att skilja på orsaken till varför man vill ta hand om.

 

Ta hand om för att kunna kontrollera en person för att jag skall få må bra

Ta hand om för att jag känner med den personen och förstår hur vederbörande känner.

Om du är en empatisk person så är det en gåva inte en sjukdom.